’t Koggeschip heeft een voorschool. Op de voorschool komen kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot aan de 4e verjaardag. Er zijn 4 voorschool groepen.

 

In de groepen “De Schatkist” en “De Tuinkabouter” wordt gewerkt met het programma Ko Totaal dat we ook in de groepen 1-2 van de basisschool gebruiken. Aan de hand van thema’s spelen, werken en leren de kinderen onder leiding van 2 voorschoolleidsters. De leidsters zijn in dienst van Impuls.

 

De leidsters van de voorschool en de leerkrachten van de kleutergroepen overleggen regelmatig om activiteiten rond het taalprogramma af te stemmen. Kinderen van de voorschool stromen indien gewenst door naar de basisschool, aanmelden voor de basisschool gaat via het centrale systeem van de stad Amsterdam. Als uw kind 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat vindt er een overdracht plaats tussen de leidster en leerkracht.

 

De voorschool vormt een goede voorbereiding voor het schoolgaan in groep 1-2. Taal staat centraal in de voorschool; in de voorschool periode bieden we kinderen middels het Ko-Totaal programma zo’n 3000 Nederlandse woorden aan. Veel kinderen in deze buurt groeien niet Nederlandstalig op, juist dan is het van belang kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met het Nederlands. Maar ook leren spelen in een groep, wennen aan activiteiten in de kring, en zelfstandigheid vergroten door al even “los” van de ouders te leren zijn.

 

Kinderen van de voorschool hebben een eigen speelplaats waar ze ongestoord en veilig kunnen buitenspelen.

 

Heeft u nog vragen over de voorschool? Loop dan eens binnen bij de voorschool of informeer bij Impuls (020-5158800), aanmelden gaat ook via die weg.