De tien gouden regels op 't Koggeschip

 1. We hebben respect voor elkaar, ongeacht waar iemand vandaan komt of welke godsdienst hij / zij heeft.

 

 1. Als we de school binnenkomen, begroeten we elkaar.

 

 1. We houden rekening met de ander.

 

 1. We praten met elkaar, niet over elkaar.

 

 1. We lossen problemen op door te praten.

 

 1. We gaan zuinig om met spullen van ons zelf en de ander.

 

 1. We lopen rustig door de school.

 

 1. Bij ons op school wordt vechten, pesten en schelden niet geaccepteerd.

   

 1. We zorgen dat we de school en het plein schoon houden.

   

 2. In school en op het plein praten we Nederlands met elkaar.

Regels bij binnen- en naschoolse projecten/activiteiten

Kinderen blijven gedurende gehele lestijd onder verantwoordelijkheid én toezicht van betreffende docent

 

Kinderen lopen niet door de school

 

Kinderen krijgen alleen onder begeleiding pauze (bv buiten)

 

Kinderen luisteren naar en reageren op een stiltesignaal