Ook dit schooljaar zijn er twee plusklassen gestart. Op de woensdag zal juffrouw Yvonne Bakker (onze rekenspecialist) een aantal geselecteerde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 extra uitdagende stof aanbieden georienteerd op rekenen, techniek en programmeren. Vanaf januari start er nog een derde plusklas met leerlingen uit groep 3 en 4.

 

Leerlingen uit de groepen  3 & 4, 5 & 6, en 7 & 8 krijgen op woensdag onder schooltijd een uur plus les. De (reken)stof die in dit uur behandeld wordt zal in de weektaak van de leerlingen verwerkt worden zodat de leerlingen de reguliere basisstof niet onthouden wordt. De klassen zullen uit maximaal 15 leerlingen per groep bestaan.

 

Hoe kom je in de plusklas?

  • Op basis van het Cito Leerling Onderwijs Volg Systeem, de scores moeten allen hoog in A zijn/worden gescoord.
  • Op basis van motivatie en werkinzet.
  • Op voordracht van de leerkracht of intern begeleider.

Na selectie van een leerling zullen wij altijd eerst overleg voeren met de ouder(s).

  • Na overleg met de ouder(s) zal juf Yvonne Bakker een gesprek voeren met de betreffende leerling.

Worden alle voorgaande vragen positief beantwoord dan kan tot plaatsing worden overgegaan!