We werken op ’t Koggeschip met nieuwe en moderne methodes:

Veilig Leren lezen – Kim versie (aanvankelijk lezen – groep 3)

Taal Actief (taal en spelling – groep 4-8)

Nieuwsbegrip (begrijpend lezen – groep 4-8)

Estafette (technisch lezen – groep 4-8)

Wereld in Getallen (rekenen – groep 3-8)

Wijzer ( wereldoriëntatie – groep 5-8)

Blits (studievaardigheden – groep 5-8)

Deze zijn de afgelopen jaren met veel zorg uitgezocht en aangeschaft.

 

In de klassen zetten we het GIP-model voor zelfstandig werken en activerende directe instructie (ADI) in om op tenminste 3 niveaus instructie te kunnen geven. Alle lessen starten en eindigen we gezamenlijk maar tussendoor zorgen we voor extra instructie voor (groepen) leerlingen. Op deze manier kunnen leerlingen op hun eigen niveau leren. Elke les heeft herkenbare onderdelen zoals startopdracht, instructie, begeleide in-oefening, zelfstandig werken en verlengde instructie. Er is veel aandacht voor het verduidelijken en evalueren van de lesdoelen. Op deze manier wordt de effectiviteit van de lessen vergroot.